Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Strategia 2021-2030

Zarząd Grupy Azoty S.A. ma zaszczyt przekazać Państwu Nową Strategię Grupy Kapitałowej Grupa Azoty na lata 2021-2030, która jest odpowiedzią na najważniejsze wyzwania współczesnego przemysłu z perspektywy jednego z liderów branży nawozowo-chemicznej w Europie. Prezentowany dokument podkreśla, że kwestia zrównoważonego rozwoju i społecznie odpowiedzialnego biznesu ma charakter strategiczny dla Grupy Azoty.

Definiując nową misję i wizję, a także prezentując nasze wartości, zamierzenia i plany do 2030 roku, wyróżniliśmy następujące elementy:

  • Strategię zarządzania w oparciu o segmenty biznesowe (AGRO, Tworzywa - PA, Tworzywa - Poliolefiny, Pigmenty, Mocznik Tech, Oxoplast),
  • Strategię finansową,
  • Strategię ESG,
  • Strategię surowcową
  • Strategię innowacyjności
  • Strategię doskonałości operacyjnej.

Nowa Strategia Grupy Azoty szczegółowo odnosi się do wyzwań, jakie stawia przed współczesnym przemysłem Europejski Zielony Ład. Konkretne projekty z obszaru m.in. zielonej energii przemysłowej, potrzeby ograniczenia emisyjności oraz dekarbonizacji przedstawiliśmy w naszym Strategicznym Projekcie Korporacyjnym „Zielone Azoty”, który opiera się na 3 filarach:

  • Zielone produkty,
  • Zielone technologie,
  • Zielona organizacja.

W horyzoncie do 2030 roku będziemy poszukiwać możliwości implementacji rozwiązań technologicznych w zakresie bezemisyjnych i odnawialnych źródeł energii, w wyniku czego średni udział OZE w grupowym miksie energetycznym będzie się kształtować na poziomie minimum 40 proc.

Realizacja planowanych projektów dekarbonizacyjnych pozwoli na obniżenie emisji CO2 w Grupie Kapitałowej w 2030 roku o ponad 800 tys. ton względem roku 2021.

Jako największy producent wodoru w Polsce będziemy nadal angażować się w rozwój rynku wodorowego i realizację Strategii Wodorowej Unii Europejskiej. Będziemy kontynuować projekty z obszaru badań i rozwoju, wpisujące się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Wśród najważniejszych podkreślamy poszerzanie portfolio nawozowego zgodnie z zasadami zrównoważonego rolnictwa, czy też realizację procesu sekwestracji - zatłaczania CO2 do nieeksploatowanych wyrobisk górniczych. Wszystkie te projekty będą służyć realizacji celów określonych w ramach strategicznie podkreślonego obszaru segmentu Energetyka i dążenia do osiągnięcia zeroemisyjności do 2050 roku.

Działania z obszaru zrównoważonego rozwoju zostaną ustrukturyzowane w ramach naszej Strategii ESG, opartej na pięciu filarach strategicznych, a nawiązujących wprost do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 określonych przez ONZ.

W strategii ujęto kluczowy projekt Grupy Azoty, dzięki któremu rozbudujemy ofertę naszych segmentów o perspektywiczny Segment Poliolefin. Polimery Police to jedna z największych inwestycji w europejskim przemyśle chemicznym. Umożliwi ona dywersyfikację działalności Grupy Azoty i umocni pozycję segmentu tworzyw w Grupie Kapitałowej oraz pozycję Polski w europejskim segmencie tworzyw sztucznych.

W dokumencie wskazujemy również dalszą konsolidację obszarów finansowych, która umożliwi efektywne zarządzanie całą Grupą Kapitałową na poziomach Segmentów Biznesowych. Surowce chemiczne, produktowe i energetyczne stanowią blisko 70 proc. łącznych kosztów naszej działalności, dlatego wśród istotnych celów wskazujemy dalszą optymalizację wykorzystania własnych aktywów surowcowych.

Grupa Azoty będzie koncentrować się również na zwiększaniu w miksie energetycznym „zielonej energii” z gwarancjami pochodzenia oraz ścisłą kontrolą poziomu śladu węglowego w przypadku surowców, które pozyskujemy od dostawców zewnętrznych.

Aktywnie odpowiadamy na oczekiwania naszych klientów, którzy oczekują ograniczania śladu węglowego w procesach produkcyjnych.

Niniejsza Strategia potwierdza, że Grupa Azoty priorytetowo podchodzi do transformacji klimatyczno-energetycznej. Konsekwentnie i świadomie będziemy inwestować w innowacje oraz poszukiwać nowych prośrodowiskowych rozwiązań i produktów. Chcemy, aby oferowane produkty i technologie Grupy Azoty przyczyniały się do osiągania produkcyjnych, sprzedażowych, ekologicznych celów naszych klientów. Chcemy nadal podnosić jakość życia mieszkańców Europy, pozytywnie wpływając na klimat i środowisko oraz aktywnie uczestniczyć w budowaniu bezpieczeństwa żywnościowego naszego kontynentu.
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka